Karabulut Mimarlık 2010 yılında kurulmuştur.  Konut, Ticari yapılar ve Entegre tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetlerini vermekteyiz. Ayrıca İnşaat, taahhüt, konut inşaatı, arsa alımı, kat karşılığı yapım hizmeti de sunmaktayız. Karabulut Mimarlık 2010 yılından bugüne yaklaşık 300.000 m2 mimari projenin tasarımı, şantiye hizmetleri ve ruhsatlandırılmasını yapılmıştır. 

Tasarım Süreci

Mimarlıkta tasarım ve uygulama, bilgi paylaşımı ve işbirliğine dayalı, ortak karar vermeyi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Tasarım süreci; işverenin isteklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için görüşmelerin yapıldığı planlama, hazırlık ve etüt aşamaları; proje ile ilgili fikirlerin ortaya konulduğu, genel kararların alındığı, plan şemalarının ve yapı imajının oluşturulduğu ön tasarım, projenin olgunlaştırıldığı ve uygulanabilir hale getirildiği kesin ve uygulama projeleri safhalarına ayrılmaktadır. Ofisimizde hazırlanan projeler her safhada, ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Uygulama Projesi

Uygulama projesi aşaması diğer disiplinlerden gelen verilerle çalışılarak tamamlanmaktadır. Bu aşamada 1/100 veya 1/50 ölçeğinde hazırlanan mimari ve mühendislik projeleri koordine edilerek, muhtemel uyumsuzluklar tespit edilip giderilmektedir. Emsal hesapları, otopark, sığınak, ağaç hesapları yapılmakta; ve proje resmi prosedürlere uygun hale getirilmektedir.

0e82328f0ce045ffe96eb75b2170257f

 

karabulutmimarlik

 

 

Hazırladığımız Projelerden Bazıları